frame

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มเหล่านี้!

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้! เว็บเราไม่ต้องสมัครสมาชิก เราไม่ชอบงานเอกสารที่ต้องกรอก กดเข้าสู่ระบบได้เลย !!

ERP คืออะไร

ERP คืออะไร

ระบบ ERP คืออะไร  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning

        ERP คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น หากเป็น ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน (Algorithm) การทำงานได้อีกด้วย

         ปัจจุบัน ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ERP sotfwareมีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้

         ERP sotfwareคือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และ ERP sotfwareจะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Best Practice) ก็คือมีการกำหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไว้ในตัวของ ERP sotfwareโดยที่ ERP sotfwareจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้น

 

ระบบ ERP Mango Anywhere ช่วยธุรกิจก่อสร้างอย่างไรบ้าง

  1. ทำให้เห็นต้นทุนทั้งหมดได้จริงแบบ Real Time ในการบริหารงานก่อสร้าง

            โปรแกรม Mango Anywhere มีระบบการทำงานของโปรแกรมที่สามารถทำให้รู้ต้นทุนของโครงการทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง BOQ ได้ทั้งในรูปแบบ การ Import BOQ และ Copy BOQ จากโครงการที่มีงานคล้ายกัน และเปรียบเทียบ Budged กับ BOQ เพื่อให้เห็น Saving Cost เบื้องต้น โดยสามารถเช็คข้อมูลจากในระบบได้ ตั้งแต่เปิดโครงการจนปิดโครงการ

 

  1. รู้ล่วงหน้าว่าเมื่อไรต้องจ่ายเงิน

           โปรแกรม Mango Anywhere ช่วยป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น ก่อนที่เราจะเปิดใบขอซื้อ (Purchase requisition) โปรแกรม Mango Anywhere จะแสดงจำนวนวัสดุที่เรามีอยู่ในคลังว่ามีอยู่แล้วเท่าไร ทำให้เราวางแผนการสั่งซื้อได้ และ ผู้รับเหมาสามารถบันทึกเอกสารขอเบิกผลงาน ได้จากในระบบ ทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบ และเตรียมเรื่องที่จะจ่ายได้จากในโปรแกรม

 

  1. ดูข้อมูลโครงการได้ทุกที่ ทุกเวลา

             คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรม และดูสถานะของโครงการได้ทุกที่ตลอดเวลา ตอบสนองทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้งานผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเรียกดูข้อมูล

 

  1. ควบคุมต้นทุนได้ ก็สร้างกำไรได้มากขึ้น

             โปรแกรม Mango Anywhere สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายเดือนแยกเป็นโครงการได้ ทำให้ตรวจเช็คงบประมาณที่ใช้ไปผ่านโปรแกรมได้อย่างชัดเจน เมื่อเราสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ก็จะสามารถวางแผนบริหารการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้นจากงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ 

Odoothaidev นักพัฒนา Odoo - สอนการใช้งาน เทรนนิ่ง Implement พัฒนาระบบ
Tag:
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น

Open ERP / Odoo Thailand ชุมชนคนใช้ Odoo

| OpenERP Odoo Thailand - World Class ERP for SME
@ 2019 OpenERPThailand, All rights reserved.
Powered by Odoo Thaidev, Designed by Odoo Thai DEV

Contact us

odoothaidev@gmail.com
(063) 552-5296

Get In Touch