frame

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มเหล่านี้!

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้! เว็บเราไม่ต้องสมัครสมาชิก เราไม่ชอบงานเอกสารที่ต้องกรอก กดเข้าสู่ระบบได้เลย !!

SAP กับ ERP คืออะไร ?

    SAP คืออะไร SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ โดยทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด SAP ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อปี 1972 (พ.ศ. 2515) สํานักงานใหญ่อยู่ที่ Walldorf, Germany โดยการรวมตัวกันของอดีตพนักงานบริษัท IBM และเจริญเติบโตจนกลายเป็นบริษัท software ที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลก มีบริษัทที่มีการใช้ SAP มากกว่า 6,000 บริษัท ใช้มากกว่า 50 ประเทศ ใช้มากกว่า 9,000 site มีส่วนแบ่งในตลาด client/server software กว่า 31% มีผู้ใช้เพิ่ม 50% ต่อปี มียอดขาย SAP R/3 เพิ่มขึ้น 70% ต่อปีเป้าหมายธุรกิจในเริ่มแรก เน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise-scale) แต่ในปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปที่ลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่ง SAP จัดเป็น ERP ประเภทหนึ่งนั้นเอง การทำงานในปัจจุบันจะเป็น R/3 (ทำงานแบบ Client/Server) โดยในส่วน Application ทั้งหมดของระบบ SAP นั้น ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา ABAP หรือ Advance Business Application Programming (ABAP/4 ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมในยุคที่ 4 หรือ 4GL เป็นคำที่เรียกใน SAP Release 3.0 ส่วนใน SAP Release 4.0 เป็นต้นไป จะเรียกว่า ABAP เนื่องจากมีการพัฒนาภาษาโปรแกรม ABAP เป็นแบบ Object-Oriented มากขึ้น) ในส่วนของ Run Time หรือ Kernel ของระบบ SAP นั้นถูกพัฒนามาจากภาษา C/C++ ในส่วนของการ Implement ระบบ SAP นั้น จะมีการทำ Customization หรือ Configuration (จริงๆแล้วก็คือการกำหนดค่า Parameter ต่างๆ) ผ่านทาง Implementation Guide (IMG) เพื่อให้ระบบงาน SAP ทำงานได้กับองค์กรนั้นๆ ซึ่งก็คือ SAP เป็น ERP Software Package ที่มีการทำงานในส่วนของ Customization ในระบบ SAP ให้เข้ากับหน่วยงานนั้นๆได้ ความสามารถในการทำงานของ SAPSAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดำเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น   - 1.การจัดทำเหมืองข้อมูล   - 2.การจัดทำคลังข้อมูล   - 3.ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์   - 4.การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร ERP (Enterprise Resource Planing) คืออะไรเป็นระบบซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ที่เอาไว้ใช้ในการวางแผนทางด้านต่าง ๆ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่และต้องการโปรแกรมควบคุมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ หลักการก็คือ การบันทึกของมูลลงเพียงครั้งเดียวแต่คนในบริษัทสามารถเปิดออกมาดูได้จากหลายๆแผนก จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ส่วนค่าใช้จ่ายของการลงทุนติดตั้งค่อนข้างสูง หลักล้านเลยน่ะ ยิ่งสูงมากสำหรับค่า training  ไม่มากนักที่บริษัทจะประสบความสำเร็จอย่างมากเทียบกับเงินลงทุน เพราะปัจจัยบุคลากรที่ใช้ software ตัวนี้ ทำให้บางบริษัทล้มเหลวในการนำมาใช้ ส่วนตอนนี้ผู้นำด้าน software ทาง ERP ก้อจะเป็น oracle เพราะเค้ารวม software service provider ดังๆ ไว้หลายตัวด้วยกัน เช่น seibel อย่างที่ ais นำมาใช้ การออกโปรโมชั่นของเค้าก็นำข้อมูลเหล่านี้ มาประมวลผลแล้วคิดกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้า โปรแกรม Sap จัดการข้อมูลสินค้า,การบริการ,จัดระบบการ miantenace เต็มรูปแบบ ตัวโปรแกรม มี feature หลายๆ แบบ สามารถให้ user เขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานอย่างเป็นอิสระได้ ส่วนมากจะใช้กันในโรงงานอุตสหกรรม .ระบบขนส่งใหญ่ๆ โปรแกรมสามารถออกแบบ work order ,PO,Database,create stat ,measureing data อีกหลายๆอย่าง ซึ่งในปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างมีความต้องการที่จะใช้เครื่องมือในการพัฒนาบริษัทตนเองให้นำหน้าบริษัทอื่น ซึ่ง SAP เป็นหนึ่งในเครื่องมือของหลายๆองค์กรเหล่านั้น ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการนำระบบ ERP อีอาร์พี ไปใช้มีดังนี้คือ   - ERP ช่วยใน การเชื่อมโยงของข้อมูลในการทำงานแต่ละส่วนงาน   - ERP ลดความซ้ำซ้อนสำหรับกระบวนการทำงานที่ยังมีความคาบเกี่ยวกัน   - ERP สามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี   - ERP สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบมาช่วยในการตัดสินใจได้
Odoothaidev นักพัฒนา Odoo - สอนการใช้งาน เทรนนิ่ง Implement พัฒนาระบบ
Tag:
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น

Open ERP / Odoo Thailand ชุมชนคนใช้ Odoo

| OpenERP Odoo Thailand - World Class ERP for SME
@ 2019 OpenERPThailand, All rights reserved.
Powered by Odoo Thaidev, Designed by Odoo Thai DEV

Contact us

odoothaidev@gmail.com
(063) 552-5296

Get In Touch