frame

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มเหล่านี้!

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้! เว็บเราไม่ต้องสมัครสมาชิก เราไม่ชอบงานเอกสารที่ต้องกรอก กดเข้าสู่ระบบได้เลย !!

การใช้ระบบ ERP ในองค์กรของคุณ

การใช้ระบบ ERP ในองค์กรของคุณ

ในที่สุด เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ระบบ ERP ในองค์กรของคุณ ให้ทำตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะดำเนินอย่างประสบความสำเร็จ

  • ทำความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและข้อกำหนดสำคัญ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องส่วนงาน กระบวนการ และเครื่องมือทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นธุรกิจของคุณ ใช้เวลาในการจดบันทึกส่วนงานที่เป็นปัญหา กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ คำถามที่มี และข้อสังเกตอื่น ๆ ที่คุณต้องการบันทึกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ระบบใหม่ในธุรกิจของคุณ
  • สร้างเหตุผลทางธุรกิจสำหรับ ERP ด้วย ROI เชิงบวก ทำรายการประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ ERP แบ่งปันรายการของคุณกับสมาชิกในทีม ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้ถือหุ้นหลัก มุ่งเน้นสิ่งไม่มีประสิทธิภาพในองค์กรของคุณ ณ เวลานี้และเหตุผลที่คุณคิดว่าระบบ ERP จะช่วยได้ ตัดสินใจเลือกดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ที่คุณสามารถวัดผลได้เมื่อใช้ระบบใหม่อย่างเต็มที่ทั่วทั้งองค์กร
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดการโครงการและการลงทุนในทรัพยากรมีความเหมาะสม มอบหมายให้สมาชิกในทีมของคุณมีหน้าที่จัดการกระบวนการใช้ตั้งแต่ต้นจนจบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ
  • รับความมุ่งมั่นของผู้บริหารและองค์กร รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากทุกคนในองค์กรของคุณจากทุกระดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ เหตุผลที่คุณดำเนินการเช่นนั้น และการดำเนินการของคุณจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาและผลงานของพวกเขาอย่างไร
  • ตระหนักถึงคุณค่าของการวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการใช้ระบบ ERP ในองค์กรของคุณอย่างเต็มที่โดยการวางแผนล่วงหน้า คิดเกี่ยวกับทรัพยากรที่คุณต้องการในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ขั้นตอนการปรับใช้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • มุ่งเน้นไปที่การโยกย้ายข้อมูลในช่วงต้นของกระบวนการใช้ กำหนดจำนวนข้อมูลในอดีตที่คุณต้องการจะโอนย้ายเข้าสู่ระบบ จากนั้นวางแผนที่จะเริ่มต้นกระบวนการโอนย้ายให้เร็วที่สุด การรอจนถึงนาทีสุดท้ายอาจสร้างความเสียหายให้แก่การดำเนินธุรกิจของคุณได้ ลงทุนในการจัดการการฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานและสมาชิกในทีมมีเวลาทำความเข้าใจว่าเหตุใดคุณจึงใช้ระบบใหม่และจะส่งผลต่อบทบาทของตนอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนได้เข้าร่วมและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมติดต่อคุณเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
  • รู้ว่าเพราะเหตุใดคุณจึงใช้ ERP โปรดจำไว้ว่าเหตุใดคุณจึงใช้ระบบใหม่ในตั้งแต่แรก กำหนดข้อกำหนด สร้างตัวชี้วัด และสร้างแผนธุรกิจที่ชัดเจนว่าประโยชน์ใดบ้างที่มีต่อบริษัทซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับจากการใช้นี้
  • ขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อต้องการ หากคิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยในระหว่างกระบวนการใช้ https://www.openerpthailand.com/post/discussion/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-openerp-odoo โปรดติดต่อที่ปรึกษา และใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและคำแนะนำเหล่านั้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดจะทำให้กระบวนใช้ทั้งหมดราบรื่นยิ่งขึ้น คำแนะนำและแนวทางเหล่านี้ยังจะช่วยให้คุณได้รับการยอมรับที่คุณต้องการจากพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลงานที่คุณต้องการในการดำเนินการต่อหลังจากที่ระบบเข้าที่เข้าทางแล้ว

https://www.openerpthailand.com/post/discussion/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-openerp-odoo ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดนี้ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้ ERP เพิ่มเติม

Odoothaidev นักพัฒนา Odoo - สอนการใช้งาน เทรนนิ่ง Implement พัฒนาระบบ
Tag:
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น

Open ERP / Odoo Thailand ชุมชนคนใช้ Odoo

| OpenERP Odoo Thailand - World Class ERP for SME
@ 2019 OpenERPThailand, All rights reserved.
Powered by Odoo Thaidev, Designed by Odoo Thai DEV

Contact us

odoothaidev@gmail.com
(063) 552-5296

Get In Touch